Radiostyrda ledfyrar

De utplacerade fyrarna ger genom ljudpulser dig riktningen så att du kan käppa dig åt rätt håll. Med den bärbara sändaren (fjärrkontrollen) eller en mobiltelefon kan du starta och stänga av fyrarna efter behov. Yrecas radiostyrda fyrar har invändigt eller utvändigt reglage för kanalval, volym, pauslängd, tonlängd, frekvens och timer.

Batteribyte en gång per år. Fyrarna är mycket batterisnåla och drivs med 4st RL20 eller 4 st R6 batterier, beroende på typ. Fasta fyrarna har upphängningsplatta på baksidan samt förebredda för stolpinstallation. Mobiltelefon
Yrecas Radiolänk med GSM mottagare är avsedd att användas när man vill aktivera en ledfyr med mobiltelefon.


521
Kontrollrattar invändigt.
1 år mellan batteribyten.
Art.nr Y52100  
Pris 3
700 kr


521-Horn
Som 521 men med hornhögtalare
Art.nr Y52104
Pris 3
850 kr

 

 

522
Automatiskt omkoppling mellan nät och batteridrift. 
Art.nr. Y52200
Pris 4 300 kr


Veckokopplingsur 
Art.nr KO8618 Pris 250 kr
Batteriadapter
Art.nr. 810 Pris 200 kr
Hornhögtalare
Art.nr. M0280 Pris 200 kr523-Horn
Som 522 men med hornhögtalare.
Art.nr Y52240
Pris 3 900 kr524
Ledfyr för entréer

Art.nr Y52400
Pris 4 400 kr

524-Horn
Som 524 men med hornhögtalare
Art.nr Y52440
Pris 4 600 kr525U
Demonstrations- och utprovnings fyr.
Kontrollrattar på sidan.
Art.nr Y52550
Pris 3 900 kr527
Speciellt avsedd att ersätta klockstyrda fasta fyra. Kan aktiveras med mobiltelefon via Yrecas radiolänk. . 
Art.nr 52700
Pris 3 900 kr

527-HORN
Som 527 men med Hornhögtalare.
Art.nr Y52740  
Pris 4 100 kr529U
Sportfyr  Uttag för grindvakt 613
Art.nr Y52950 
Pris 3 940 kr

529U Horn 
Sportfyr Uttag för grindvakt 613
Art.nr Y52955 
Pris 3 800 kr


531 Två år mellan batteribyten, eller mycket kraftigt ljud med hornhögtalare.
Kontrollrattar invändigt. Batterierna i plastlåda och elektronikdelen i aluminiumlåda Art.nr.Y53104 
Pris 4 500 kr
Hornhögtalare Art.nr. M0280 
Pris 200 kr


 

574
Helt i aluminium. Kontrollrattar under uppfällbart tak.
Art.nr Y57400 
Pris 4 650 kr

571
Helt i aluminium. Kontrollrattar under uppfällbart tak.
6 stycken LR20 batterier, byte en gång per år.
Art.nr.57100 
Utgått
Bärbar Ledfyr

275U
Utvändiga rattar för Frekvens, Tonlängd,
Pauslängd, Timer och Volym med strömbrytare,
samt omkopplare för Timer on /off
Art.nr Y27550
Pris 4 300 kr

Fyr 275U-EH 
Art.nr Y27554 
Pris 4 450 kr
Uttag för hornhögtalare

276
Utvändig omkopplare radiostyrning /  kontinuerlig drift.
Kontrollrattar för olika ledljud under locket.
Art.nr Y27600 
Pris 3 950 kr


276-EH
Uttag för hornhögtalare.
Fyr 276-EH Art.nr Y27604
Pris 4 150 kr277
Sportfyr
Utvändig omkopplare för Timer on /off
Kontrollrattar för olika ledljud under locket.
Art.nr Y27700
Pris 3 500 kr
 

278-IREH
Sportfyr
Kan kopplas ihop med 613 till ett automatiskt system>
Invändiga reglage för ledljud
Omkopplare för Timer on /off på sidan
IR=Uttag för Grindvakt 613
EH=Uttag för hornhögtalare.
Art.nr Y27804  Pris 3 850 kr

279-UIREH
Sportfyr
Utvändiga reglage för ledljud,
Omkopplare för Timer on /off på sidan.
279-UIREH Kan kopplas ihop med 613 till ett automatiskt system
Art.nr Y27957
Pris 4 450 kr

613
Grindvakt

Art.nr Y61300  Pris 3 950 kr

700
Fyr till fyr ett automatiskt system

Art.nr Y8000
Pris 7 500 krSmåfyrar för väskor och fickor

285
Fickmodell
Fyren låter så länge som sändarens
aktiveringsknapp hålls nedtryckt.
Art.nr. Y28500  Pris 3 100 kr


261 Kontrollrattar under locket. Laddningsbart batteri med ca 800 timmars driftstid mellan laddningar.
Fyr 261 Art.nr Y26100
Pris 3 600 kr OBS! Ersatts med 276, som går att användas med laddningsbara batterier.Tal och ton

555 Talande fyr ger information om målet. Fyren har också en inbyggd tonsändare, vilket innebär att tal informationen kan kompletteras med tonsignaler. Man kan till exempel ha 2 korta och en lång tonstöt, därefter talinformation på en fyr, och på nästa fyr något annat. På så sätt kan man särskilja fyrarna enkelt.  Batteridrift,4 st.
RL20 batterier, bytes en gång per år.
Fyr 555 Art.nr Y55500
Pris 3 500 kr

555-Horn
Talande fyr som fyr 555 med hornhögtalare.
Art.nr.Y55640
Pris 3 700 kr

554U Talande fyr.
Utvändigt stora knappar för inspelning av tal, signal och  testning.
Art.nr.Y55410
Pris 4 200 kr

Tal och Ton,
med återupprepning 

557 Tal och och tonsignal med återupprepning.
Återupprepningstiden bestämmer man enkelt med en liten ratt som är under locket.
Enkel inspelning av tal.
Enkel inspelning av tonsignal, med varierbar frekvens.
Tonlängd och pauslängd mellan tonerna kan man bestämma själv, på ett enkelt sätt.
Batteridrift,4 st. RL20 batterier, bytes en gång per år.
Art.nr.Y55700 Pris 4 300 kr

557-Horn
Som fyr 557 men med hornhögtalare.
Art.nr.Y55740 Pris 4 500 kr

559UG
Tal och Tonfyr som kan kopplas ihop med grindvakt 613
Art.nr.Y5595 Pris 4 400 kr

336U
Bärbar talande fyr.
Art.nr. Y33650 Pris 4 200 kr
336U-EH
Bärbar talande fyr.
Art.nr. Y33654
Pris 4 350 kr


GÅ TILL STARTSIDAN