Nytt från Yreca! 
Starta ledfyren med en mobiltelefon

 

Yrecas ledfyrar kan nu även startas och stängas av med en vanlig mobiltelefon.

Fyrarna har fått egna telefonnummer, det är bara att ringa upp dem. 

Inga  lösenord eller koder behövs.

När det gäller radiostyrda ledfyrar har Yreca varit först med det flesta förbättringar sedan 1990. Yrecas fyrar är anpassade för enskilt bruk, bostaden, skolor, arbetsplatser, busshållplatser o.s.v.

Nu kan vi erbjuda ett bra alternativ till platser där kontinuerligt ledljud upplevs som störande. Om den synskadade själv kan aktivera ledfyren med en mobiltelefon när hon behöver vägledning, kan man minska antalet pipljud med 98 %, beräknat på ett ställe med 10 besök per dag, och 8 tim öppettid. 
Det innebär att Yreca's batteridrivna radiostyrda ledfyrar går utmärkt att använda på offentliga ställen. 

 

2 modeller
GSM mottagare 5015  med radiolänk RL27 för radiostyrda ledfyrar  
GSM mottagare 5015 med timerlänk TL32 för klockstyrda fyrar
 

RL27 har till uppgift att fungera som en länk mellan GSM mottagaren  och Yrecas radiostyrda ledfyr. GSM mottagare 5015  med Radiolänk RL27 placeras någonstans i närheten av ledfyren som skall aktiveras.
Det innebär att installationen blir enkel, inga ledningsdragningar.  Ledfyren hänger man ovanför porten, dit man skall hitta. 


GSM mottagare 5015 med Timerlänk TL32  är avsedd för fasta anläggningar som har kontinuerligt ledljud under vissa tider, och som nu kan aktiveras med en mobiltelefon. Härigenom kan man eliminera störande pipljud som annars pågår kontinuerligt hela dagen. 
TL32 ansluts i serie med befintligt kopplingsur, eller i stället för det.

Simkort:     3V Simkort Strömkälla:    12 V DC adapter
Klimat:       Torrt läge, obs. ej kondens  Temperatur:  -20 till + 60 gr C
Antenn:     50 ohm SMA antennkontakt Frekvens:       9000 och 1800 MHZ
Vikt:           325 gram Mått:                120x90x27 mm
   

GSM mottagare 5015  med Radiolänk RL27                  
Avstånd: RL27 till ledfyr max 120m      

Pris: 3 950 kr 

RL27D  för avstånd max 450m                                         

Pris: 4 300 kr

GSM mottagare 5015 med Timerlänk TL32                  

 

Pris:  3 950 kr
(alla priser exkl. moms)
Manual till GSM mottagare 5015A
Manual till Radiolänk RL27
Manual till Timer länk TL32-522A
Manual till Timer länkTL32-522B
Manual till Timer länkTL32-532C
GÅ TILL STARTSIDAN