Ledfyr  522-10 ger ökad tillgänglighet för brukare och hjälper det allmänna att klara tillgänglighetskraven för sin verksamhet.
Nu kan fyren också aktiveras med en vanlig mobiltelefon. Inga koder behövs. Bara ett enkel telefonsamtal.Veckokopplingsur eliminator


Fyr522


522 Horn

Horn

Veckoprogrammerat kopplingsur, radiostyrning, manuellt till och från... 
 Batteri, ackumulator, sol  och nätdrift...

Ledfyr 522-10 har fått en extra funktion. En omkopplare invändigt med vilken man kan välja om fyren vid den andra aktivering under pågående ledljud skall stängas eller om den skall börja från början igen. 


Läs mer  om Yrecas Radiolänk som gör det möjligt att starta fyren med en mobiltelefon

 
Strömkälla A. 4 st LR 20 batterier, byte en gång per år
och/eller nätdrift med 6 till 7.5 V DC adapter.
B. 6 volts ackumulator 4500 mAh
Laddas med solcell och /eller laddare.
Omkopplare Vippströmställare lätt åtkomligt under fyren.
A. Timern På och Av.
B. Kontinuerligt ledljud På och Av.
Start av ledljud. A. Med Yrecas sändare.
B. Med veckoprogrammerat kopplingsur.
C.Vippströmställare under fyren.
Stopp av ledljud. A. Med Yrecas sändare. 
B. Med den inbyggda timern.
C. Med veckoprogrammerat kopplingsur.
D.Vippströmställare under fyren.
Signal Ledljud, trimskruvar under locket
Kanaler 7 st 
Strömavbrott Batterierna övertar driften automatiskt.
  
Inställning av ledljud
Signal Kontrollrattar under locket.
Varierbar volym, frekvens, tonlängd, pauslängd och signaltid  (timer)
Frekvens 300 till 1200Hz, sammansatt ton.
Ekot får en annan karaktär än ljudet från fyren.
Tonlängd Anpassas individuellt. Speciellt vid hörselskador på ena örat 

behöver man ofta längre tontid.

Pauslängd Anpassas efter vägen. Ju svårare väg desto kortare pauslängd.
Timer Starta med max. tid. Gå sträckan lugnt.
Väl framme vrider man timerns ratt tills fyren stannar.
 
Låd information..  
Skyddsklass IP65. 
Material Grå självslocknande termoplast. 
Klimat Allvädersfyr, inom- och utomhus. 
Mått Låda 180x90x90 mm.
Mått Fästplatta av aluminium 232x91 mm. 
Högtalare Högtalarmembran av molar, tål vatten.
Med skyddstak mot isbildning.
Extra Högtalare Skruvplint invändigt.
Nätdrift Skruvplint invändigt för anslutning till 6-7,5 max 9 V DC. 
Instruktioner Finns inuti fyren
Väggmontage Klart för upphängning med spik eller skruv.
Stolpmontage Färdiga hål finns för stolpklämma
På långt håll I bland kan man behöva högt ledljud, om avståndet är långt, eller när omgivningsljudet är högt. Fyr 522 har extra högtalaruttag på invändig skruvplint. Är avståndet långt väljer man sändare 117 eller 113. 
Ökad tillgänglighet. Myndigheter, affärer, församlingslokaler, kan lätt markera  öppettider med en veckokopplad timer, som styr ledfyren. Övriga tider samt t.o.m. vid strömavbrott kan den synskadade nå dem med sin egen sändare. Se kopplings anvisning 5223.
Driftsäkert Ledfyr 522 är en modifierad version av ledfyr 521 med möjlighet för nätdrift.  Fyr 521 har sålts i 8 år och har fungerat bra, den är enkel att installera, driftsäker, samt har låg strömförbrukning. Batteribyte en gång per år.Installation  Anslutning, vippströmställarnas läge, och fyrens funktion.
OBS! Vippströmställaren  omstart i läge av.
Vippströmställare 5221. Anslutning och funktion.
Fast
ledljud
 Timer Batteri box,  + till plint 3 och - till plint 1.
ger följande möjligheter.
Av 1.Ledljudet startas med sändaren och
 stängs av med sändaren eller av den inbyggda timern.
 

Av

Av 2.Ledljudet startas och stängs av med sändaren.
  3.Ledljudet startas manuellt, genom att omkopplaren för kontinuerligt ledljud vrids till På, och ledfyren går tills omkopplaren vrids tillbaka till Av. 
Plint 1 2 3 4 5 6
MINUS   BATTERI
+ 6 VOLT
  extra hög. extra hög.


Vippströmställare 5222.Anslutning och funktion.  
Fast
ledljud
Timer Batteri box, + till plint 4 och - till plint 1.
ger följande möjligheter.
 X 1.  Ledljudet startas med sändaren och 
stängs av med sändaren eller av den inbyggda timern.
 X Av 2.Ledljudet startas och stängs av med sändaren.
 X   Obs. Vippströmställaren för fast ledljud är ej aktiverad då batteriet är anslutet till plint 4.
Plint 1 2 3 4 5 6
MINUS     BATTERI
+ 6 V
Extra hög. Extra hög..

Vippströmställare 5223. Anslutning och funktion.
Fast
ledljud
Timer Batterieliminator,  + till plint 3 och - till plint 1.
Batteri box,  + till plint 4 och - till plint 1.
ger följande möjligheter.
  1. Veckoprogrammerat kopplingsur styr ledljudet.
  De interna batterierna tar över driften av fyren vid strömavbrott eller då kopplingsuret inte är på.
Ledljudet startas med sändaren och stängs av med sändare eller av den inbyggda timern
Av Ledljudet startas och stängs av med sändaren.
Plint 1 2 3 4 5 6

MINUS

 

ELIMINATOR
+ 6 till 7.5 V

BATTERI
 + 6 V

Extra hög.

Extra hög.

Vippströmställare 5224 Anslutning och funktion.
Avsedd för ställen dit man behöver ledljud, och som används av många brukare med egna sändare.
Fast
ledljud
Timer Ackumulator och laddare, + till plint 4 och - till plint 1
solcell, + till plint 2, och  - till plint 1, ger följande möjligheter.
X 1.Ledljudet startas med sändaren och stängs av med sändaren eller av den inbyggda timern. 
X Av Ledljudet startas med sändaren och fyren ger kontinuerligt ledljud tills fyren stängs av med sändare.
Plint 1 2 3 4 5 6

MINUS

Solcell 

 

Ack.6V
Lad. 7.5V

Extra hög.

Extra hög.
Vippströmställare 5225. Anslutning och funktion.
Fast 
ledljud
Timer Ackumulator och laddare, + till plint 3 och - till plint 1
solcell, + till plint 2,och  - till plint 1, ger följande möjligheter.
Av 1.Ledljudet startas med sändaren och stängs av med sändaren eller av den inbyggda timern. 
Av Av Ledljudet startas med sändaren och fyren ger kontinuerligt ledljud tills fyren stängs av med sändare.
  3.Ledljudet startas manuellt, genom att vippströmställaren för fast ledljud vrids till På, och ledfyren går tills vippströmställaren vrids  tillbaka till Av.
Plint 1 2 3 4 5 6
MINUS Ack. 6V 
 
Lad. 7.5 V 
  Extra 
hög.
Extra 
hög.


Ledfyr 522  Art.nr 52200  Pris  4 300 kr
Ledfyr 522 Horn   Art.nr Y52240       Pris 4 450 kr  
Hornhögtalare  9280  Art.nr M0280   Pris 200 kr 
Batterieliminator  6 eller 7.5 V 1000mA   225 kr
Veckoprogrammerat kopplingsur (Digital timer) Art.nr 406-055. Pris 155kr.
Ackumulator 6V  4500mAh 0.9 kg   Pris 160kr
Laddare 220v 50Hz för 6V och 12 V Ack,  600mA.  Pris 355kr
Solcell  för ovanstående ackumulator.  Pris 620 kr
Stolpklämma 9135  Art.nr  Y90060  Pris 30 kr  ex.moms
BRUKSANVISNING FÖR DIGITAL TIMER     406-055
WEEK HOUR MINUTE RES/RCL
CLOCK TIMER ON/AOTO/OFF RANDOM
 
Ladda timerns batteri:
Anslut timern till ett 220 volts eluttag. Låt den vara på i cirka 24 timmar för att ladda upp batteriet till timerns minnes-backup.
Obs.Timern kan programmeras redan efter några minuter laddning, men då måste den vara ansluten till 230 volt. Vid förflyttning eller vid strömavbrott kommer timern att bibehålla programmeringen  ca 4 gånger den tid den varit ansluten, max 100 timmar. 
Rensa minnet:

Tryck på MASTER CLEAR-knappen med till exempel en kulspetspenna, detta rensar all data i timerns minne, inklusive aktuell tid och alla program.
Timern är nu klar att programmeras.
Ställ in aktuell tid: 
1. Håll CLOCK knappen intryckt och tryck sedan på WEEK-knappen
tills aktuell dag visas. Fortsätt sedan med HOUR-resp. MIN-knappen 
tills aktuell timma resp. minut visas.
Exempel: 1.  Ledfyren skall vara på  måndag till fredag
från klockan 9.15  till 15.30.

 1.Tryck på TIMER knappen en gång. Displayen visar  ON 1.
 2. Tryck på WEEK knappen tills timern visa Mo, Tu, We, Th, Fr
 3. Tryck på HOUR knappen tills displayen visar 9.00
 4  Tryck på MIN knappen tills displayen visar 9.15
 5  Tryck på Timer knappen en gång till. Displayen visar OFF 1.
 6  Tryck på HOUR knappen tills displayen visar 15.00
 7  Tryck på MIN knappen tills displayen visar 15.30
     Avsluta med att trycka på CLOCK
Exempel: 2   Ledfyren skall vara på  måndag till fredag
från klockan 9.15  till 15.30. Lunch stängt 11.30 till 12.30

 1.Tryck på TIMER knappen en gång. Displayen visar  ON 1.
 2. Tryck på WEEK knappen tills timern visa Mo, Tu, We, Th, Fr
 3. Tryck på HOUR knappen tills displayen visar 9.00
 4  Tryck på MIN knappen tills displayen visar 9.15
 5  Tryck på TIMER knappen en gång till. Displayen visar OFF 1.
 6  Tryck på HOUR knappen tills displayen visar 11.00
 7  Tryck på MIN knappen tills displayen visar 11.15
 8  Tryck på TIMER knappen en gång till. Displayen visar ON 2.
 9  Tryck på WEEK knappen tills timern visa Mo, Tu, We, Th, Fr
 9  Tryck på HOUR knappen tills displayen visar 12.00
 10  Tryck på MIN knappen tills displayen visar 12.30
 11  Tryck på TIMER knappen en gång till. Displayen visar OFF 2.
 12  Tryck på HOUR knappen tills displayen visar 15.00
 13 Tryck på MIN knappen tills displayen visar 15.30
 Avsluta med att trycka på CLOCK   
Exempel: 3  Tider som i exempel 2, men fyren skall också vara på onsdag kvällar från 18.20 till 19.15
Följ instruktioner enligt exempel 2 till punkt 13 och fortsätt enligt nedan.
14 Tryck på TIMER knappen en gång till. Displayen visar ON3.
15 Tryck på WEEK knappen tills timern visar WE<
16 Tryck på HOUR knappen tills displayen visar 18.00
17 Tryck på MIN knappen tills displayen visar 18.20
18 Tryck på TIMER knappen en gång till. Displayen visar OFF 3.
19 Tryck på WEEK knappen tills timern visar WE
20 Tryck på HOUR knappen tills displayen visar 19.00
21 Tryck på MIN knappen tills displayen visar 19.15 .
 Avsluta med att trycka på CLOCK
Sommartid: 
Tryck samtidigt in knapparna CLOCK och ON/AUTO/OFF
Displayen visar SUMMER. Klockan stegas 1 timme framåt.
För att återgå till normaltid tryck på båda knapparna en gång till.
SUMMER försvinner från displayen.
12 eller 24 timmars visning. Tryck samtidigt på CLOCK och TIMER för att växla mellan 12- och 24 - timmarsvisning.
Slumpfunktion. Tryck på RANDOM-knappen. Display visar RANDOM för att indikera att slumpfunktionen är aktiverad.
2 När funktionen aktiveras (ON) utföres de programmerade inställningarna slumpmässigt i steg från 0 till 30 minuter mellan 18.00 och 06.00.
3 Tryck på RANDOM-knappen en gång till för att avbryta funktionen. Slumpfunktionen kan inte aktiveras medan programinställningar pågår.
Tillfällig förbikoppling
Tryck-knapp ON AUTO OFF
kan användas till att förbikoppla inmatat program tillfälligt. Om man efter omkoppling till ON eller OFF återgår till AUTO läge kommer det inmatade programmet att fortsätta som efter nästa tillslag.
Om man inte återgår till AUTO läge kommer timern att vara ON eller OFF tills man manuellt ställer den i AUTO läge.
TEKNISK DATA
Nätspänning.                220-240 Volt
Max. belastning            16 A / 3600W
Upplösning/inställning   Steg om en minut.
Arbetstemperatur         -10 till +40 grader.
Noggrannhet                +- 1 minut per månad.
Batteribackup             NiH 1,2 V, ca 100 timmar
 
GÅ TILL STARTSIDAN