Yreca först igen

 

 Lista växer


 -  Entré fyr 524
 
 -  Utrymningsfyr 911.
 
-  Fyr till Fyr, ett automatiskt system för motion, lek och sport 700
 
-  Ledfyr, speciellt avsedd för sportaktiviteter 279U 278 529
 
-  Grindvakt anpassad för sport, lek och motion  617
 
-  Ledfyr som kan aktiveras  med käppen på avstånd, så kallad knacksändare 630
 
-  Ledfyr med fjärrstyrd timmer reset. Nollställer timern vid varje omstart. 527
 
-  Talande fyr, med loop. 557 557 Horn
 
-  Talande fyr, kombinerad med morse signaler 558
 
-  Talande fyr med tonsignaler.555 556
 
- olika typer av talande fyrar, speciellt av sedda för barn.336 555  
- Fyrar för olika avstånd 120m,350, 0ch 3,5 km
 
- olika typer av fyrar för olika behov såsom, fickfyrar, lätta bärbara fyrar, allvädersfyrar, samt fyrar med extra kraftigt ljud från hornhögtalare.
 
- en batterisnål ledfyr, batteribyte en gång per år, och därigenom slapp våra kunder dyra elinstallationer.
 
- en ledfyr som också kunde stängas av med samma knapp som den startades med.
 
- ett ledljud med möjlighet att variera tonlängd, pauslängd mellan tonerna, tonfrekvens, volym och tid samt automatiskt återgång till väntan på nästa aktivering.
 
- en radiostyrd fyr med sammansatt ljud , fritt från vilseledande ekosignaler.