RADIO-OHJATTAVIA SUUNTAREITA NÄKÖVAMMAISILLE

Yleistä
Ihmiset siirtyvät paikasta toiseen useita kertoja päivittäin. Lyhyet matkat tapahtuvat kotosalla tai kodin lähipiirissä, pitemmät taas ulottuvat kauppaan, työpaikalle tai vierailulle. Liikkuessaamme käytämme näköaistia, jotta osaamme kohteeseen. Samoin katseemme kohdistuu tiehen välttääksemme mahdolliset esteet. Kävellessämme tarkistamme suunnan ja tien joka kolmannella askeleella. Se tapahtuu automaattisesti. Emme koe tätä hankalaksi niin kauan kuin valoa riittää, sähkölamput kotona ja katuvalaistus ulkona pimeällä auttavat näkeviä..

Maastossa liikkuessamme tarvitsemme noin 1000 ilmoitusta tunnissa suunnasta ja tien ominaisuuksista. Mikäli ummistamme silmämme muutaman askeleen ajaksi, havaitsemme, kuinka tärkeää tämä tieto on. Kolme askelta luonnistuu hyvin, mutta jo neljännellä askeleella käynti muuttuu hapuilevaksi. Näkövammainen pystyy keppinsä avulla kulkemaan, jos tie on tuttu, muussa tapauksessa hän saattaa eksyä.

Näkövammaisen ei ole helppoa käyttää tietä, joka on tarkoitettu näkeville. Suuntamerkit puuttuvat. Erityisesti talvella tämä on vaikeaa. Jopa omassa pihapiirissä kulkeminen saattaa tuottaa vaikeuksia, jos suuntaa kertovat havainnot puuttuvat.

Yhteiskunta rakentuu enemmistön tarpeisiin. Kadut ja tiet on rakennettu näkeville. Oikeus ja kohtuus lienee vaatimus, että myös näkövammaisen olisi mahdollista kulkea kaduilla ja toreilla. Vertailun vuoksi kerrottakoon, että yksi katulamppu käyttää yhtä paljon energiaa kuin 30000 YRECA:n radio-ohjattavaa suuntaria yhteensä. Voimme jatkaa ajatusleikkiä laskemalla iltalenkillä ohittamiemme katulamppujen lukumäärän ja kertoa sen 30000:lla. Ehkä yhteiskunnallinen näkemys energiavarojen oikeudenmukaisesta jaosta valottuu uudelta kannalta.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut paljon edistymistä. Monet näkövammaiset ovat saaneet apua tietokoneesta ja muista teknisistä apuvälineistä. Mutta heillä kaikilla ei ole näitä mahdollisuuksia, osalla on liikkumisen helpottamiseksi vain valkea keppinsä. Sen tuoma apu ei ole riittävä, kun tarvitaan löytää eri paikoille, joko kotipiirissä tai sen ulkopuolella. Moni näkövammainen tuntee epävarmuutta suunnan suhteen, mikäli jotain poikkeavaa sattuu. Jos esimerkiksi postin hakumatkalla kirje putoaa ja sitä joutuu etsimään maasta, voi tämä aiheuttaa myös suunnan kadottamisen. Monelle näkövammaiselle postilaatikolla käynti on pisin omatoimisesti kulkema matka päivittäin. Tätä asiaa voidaan parantaa.

YRECA on kehittänyt tehokkaita apuvälineitä helpottamaan näkövammaisen liikkumista. Kotisivulla (www.yreca.com) on esitelty osa tuotantoa. Mikäli sieltä ei löydy tarpeeseesi sopivaa, ota yhteyttä YRECA:an. Yrityksemme haluaa kehittää jokaisen tarpeeseen sopivat laitteet. Gösta Lejon